Directieverslag

Verbreding en verdieping

Werken aan de maatschappelijke waarde

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Belangrijk voor de gehele publieke omroep in 2018 waren de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van de publieke omroep. In de Rijksbegroting 2019 gaf de minister van OCW aan dat hij het budget voor de NPO met 62 miljoen euro zou gaan verlagen naar 740 miljoen euro vanwege met name dalende STER-inkomsten. Tijdens de Algemene Beschouwingen met de regering heeft de Tweede Kamer in een breed aangenomen motie gevraagd de Publieke Omroep in 2019 met maximaal 40 miljoen euro eenmalig te compenseren waardoor de eerder aangekondigde daling van het jaarbudget beperkt blijft tot 22 miljoen euro. Tegelijk heeft de Minister in de Mediabegrotingsbrief 2019 aangekondigd in het voorjaar van 2019 de langetermijnvisie van het kabinet op de publieke omroep te willen presenteren.

Samen met de andere omroepen heeft AVROTROS, als onderdeel van het College van Omroepen (CvO), input geleverd voor deze visie. De omroepen zijn hier gezamenlijk in opgetrokken en zijn bereid geweest om kritisch te kijken naar het publieke omroepbestel. Daaruit is een visie voortgekomen waarin de publieke behoefte uitgangspunt is en waarin de tekortkomingen van het huidige bestel worden geadresseerd.

De publieke behoefte en de maatschappelijke waarden waren reeds in 2018 belangrijk binnen de programmering van AVROTROS. In 2018 heeft AVROTROS een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van maatschappelijke waarde door de publieke omroep op het gebied van Nieuws & debat, Cultuur, Educatie en de Sociale samenhang.

Op het gebied van Nieuws & debat bieden we onze kijkers en luisteraars inzicht in de politiek, de rechtspraak en de samenleving. Wij leggen maatschappelijke ontwikkelingen uit, bieden een platform voor discussie en opinie en agenderen maatschappelijke onderwerpen. Ook helpen wij burgers het gezag te controleren en invloed te hebben op het beleid en de democratie.

Dit doen wij bijvoorbeeld met titels als EenVandaag op Radio, Televisie en Online, met Radar Extra en Radar Radio, Het verkiezingsdebat en De Stelling van Nederland. Met al onze content bereiken we een brede groep in de samenleving.