Plek in de maatschappij

Waarde toevoegen

Midden in de samenleving

Als onderdeel van de Publieke Omroep is de belangrijkste taak van omroepvereniging AVROTROS om een breed en voor iedereen toegankelijk media-aanbod te verzorgen. Omroepvereniging AVROTROS gelooft dat een sterke, onafhankelijke publieke omroep een belangrijke rol heeft in de samenleving en is ervan overtuigd dat de maatschappelijke waarde van omroepen de komende jaren alleen maar belangrijker wordt.

Zodoende heeft AVROTROS veel contacten met maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen. Dikwijls leveren deze instellingen inbreng aan programma’s die betrekking hebben op thema’s die in hun bereik liggen. Met zo’n 400.000 leden is AVROTROS nog altijd een van de grootste omroepverenigingen in Nederland, een achterban die vanwege de omvang uniek te noemen is ten opzichte van bijvoorbeeld andere verenigingen of politieke partijen. Intern heeft AVROTROS drie organen: het Bestuur (de directie van het omroepbedrijf), de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad. AVROTROS produceert de meeste programma’s in eigen huis. Daarnaast worden veel programma’s gemaakt in samenwerking met externe producenten. In alle gevallen worden veel deelwerkzaamheden uitgevoerd door kleine creatieve bedrijven en freelancers.