Veilige samenleving

Opkomen voor de burger

Werken aan een rechtvaardig Nederland

Massamedia hebben een grote communicatiekracht. Het is de taak en verantwoordelijkheid van AVROTROS om deze in te zetten voor de belangen en interesses van het publiek. Dat komt onder meer tot uitdrukking in consumentenprogramma’s die kunnen fungeren als spreekbuis. In de bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving wil AVROTROS een zo groot mogelijk publiek inzicht geven in relevante ontwikkelingen, zelfbewustzijn stimuleren en de participatie van de burger bevorderen.