Verslag Raad van Toezicht

Onafhankelijke en professionele controle

Werken aan een toekomstbestendige omroep

De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de algemene gang van zaken in de Vereniging AVROTROS en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen.

De Raad van Toezicht staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies terzijde en heeft een bijzondere rol, waarbij geen invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar waarbij wel de kleur van de omroep wordt bewaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het uitgangspunt van onafhankelijkheid van het media-aanbod.