Verslag Verenigingsraad

Raad en daad

Dichtbij en betrokken

Het orgaan dat binnen AVROTROS de leden vertegenwoordigt, is de Verenigingsraad (VR). De VR zet zich actief in om vanuit de expertise van de leden de omroep te ondersteunen op velerlei gebied en kenmerkt zich door wat betreft de samenstelling een sterke dwarsdoorsnede van de Nederlandse maatschappij te zijn. De leden hebben elk zitting in een van de vijf Regionale Commissies (Centrum Oost, Centrum West, Noord, Zuid Oost, Zuid West). Onderverdeeld in commissies die aansluiten op het werk- en kennisgebied van de VR-leden, wordt AVROTROS met raad en daad bijgestaan en wordt de gedachte- en besluitvorming van de VR voorbereid. Het betreft hier een Financiële Commissie, een Programmacommissie, een Verenigingscommissie en een Commissie Strategie en Beleid.

Theo Koning, lid van de Regionale Commissie Noord, heeft zich medio 2017 gekandideerd voor de functie van voorzitter toen duidelijk werd dat deze plek vrijkwam. Hij heeft de functie overgenomen per 1 januari 2018. Koning is als lid van het fusiecomité tevens actief betrokken geweest bij de fusie tussen AVRO en TROS en spreekt van een VR die inmiddels heel organisch de ontstane fusieomroep belichaamt. Het aantal leden is op natuurlijke wijze teruggebracht van 60 naar 50 en per 1 januari 2021 zal in het kader van verkiezingen een deel van de huidige leden van de VR afvloeien en treden voor het eerst nieuwe leden toe tot de VR.