Verslag ondernemingsraad

Samen werken aan de toekomst

Meedenken en meepraten

AVROTROS beschikt over een actieve Ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit tien leden, behartigt de belangen van het personeel binnen AVROTROS en heeft (pro-)actief contact met de directie over beslissingen en beleid.

In 2018 heeft de OR gedurende het jaar een tiental instemmingsaanvragen behandeld. Het betrof hier vooral aangepaste bedrijfsregelingen. Soms is een instemming nauwelijks meer dan een formaliteit, soms is de OR vanaf het eerste idee nauw betrokken. Dit is het geval geweest bij de vormgeving van de nieuwe beoordelingssystematiek, performance management.